בפרק הראשון של "סוכן משולש", ניכנס לביקור ראשון בעולם הצללים, ונלמד בין היתר איך לאסוף מודיעין על שכנה מעצבנת ולהפיק מידע יקר ערך מנייר טואלט משומש. בין לבין נכיר מושגי יסוד כמו מעגל המודיעין, נבחן את הקשר בינו לבין תהליך קבלת ההחלטות שלנו ונתוודע לסוגים שונים של איסוף, ממרגלים עד לוויינים.

Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App