בפרק הנוכחי, נמשיך ונדבר על תולדות המודיעין והריגול ביפן הקיסרית, ונעבור מעולם הפשע למערכה הגורלית בין יפן ובין רוסיה. בין היתר, נפגוש ברב המרגלים היפני אקאשי מוטוג'ירו, שהעביר את המוקד של הקהילה מאיסוף מידע למבצעים חשאיים, ושלל המהפכנים הרוסים שעמד עמם בקשר. מעבר לכך, נראה גם מי היה בעל השפם הארוך ביותר בעולם, וכיצד נכנס לסיפור פנחס רוטנברג, "הזקן מנהריים". לבסוף, נעמוד על תרומתם של המבצעים החשאיים לניצחון יפן במלחמה. מדוע הסיקה הקיסרות מסקנות מוטעות והרסניות, שעיוותו את מערך המודיעין שלה לשנים ארוכות?

Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App