בפרק הנוכחי של סוכן משולש נדון בסיפור מוכר מזוית חדשה. האם אפשר להתבונן על פרשת דרייפוס, שזעזעה את צרפת ואירופה בשלהי המאה ה-19, לא רק כפרשה אנטישמית אלא גם כסיפור ריגול? במהלך הפרק נכיר דמויות חדשות ומפתיעות, מקצין שאהב סיפורי בלשים ועד אויבו המושבע שהעדיף את טובת הצבא על טובתם של חבריו. לבסוף, נתבונן בקשר המפתיע בין ספרות וריגול, וב"פרדוקס הבידיון" המעצב את תודעתם של אנשי מודיעין, לטוב ולרע.

 
Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App